EZAN-I MUHAMMEDÎ İNTERNET SİTESİ

 
 
Ana Sayfa       Ziyaretçi Defteri Site Haritası Arama Bize Ulaşın

Müezzinlik -İslam Davetçiliği-

Müezzinliğin Fazileti   Ezan Enstitüsü

"Ezan okuyan müezzin sesinin ulaştığı yerlerdeki tüm insanlar, cinler. hatta bu sese muhatap olan diğer bütün varlıklar, kıyamet günü, ezan okuyan kişi için hayır tanıklık edeceklerdir." (Buhari, Ezan,     )

AÇIKLAMA:

Ezan, Müslüman toplumunda birlik-beraberlik, kaynaşma, kucaklaşmanın adeta ölümsüz parolası, sürekli ilanıdır. Müslüman toplumun hayat, canlılık, coşku ve zafer belirtisi ezandır. Bunun içindir ki ezanın tercümesi yoktur. Ezan, tabir caizse İslam'ca. Muhammed'ce, hatta Allah'çadır. Onu duyan Müslüman, evinde kabul eder, emin, mutlu, güvenli, güçlü olur.

Yeryüzünün özellikleri dikkate alınırsa, dünyanın, hiç aralıksız ezan sesine muhatap olduğu rahatlıkla söylenebilir. Başlangıçta bu güne kadar bu ilâhi Muhammed'i ses, bütün kıtalarda çınlanmış ve bu sesi, asli hüviyetinin dışına çıkarmak kimsenin aklına gelmemiştir. Ezan ilk gün okunduğu kadar taze ve canlı, sürüp gitmektedir.

Hadis kaynaklarının, mesela, kaynağımız olan Buhari'nin incelenmesi gösteriyor ki, ezanın, ibadet vaktini duyurma ve Müslümanlar arası şuur ve heyecan birliğini sürekli ilan etme aracı olarak kabulünü hazırlayan Peygamber (SAV), sahabi meclisinde, aynı şeyi yapmak üzere çan çalınması, boru öttürülmesi, ateş yakılması vs. gibi teklifler sunulmuş, fakat bunların hiçbiri kabul görmemiştir. Görülen bir rüyayı değerlendiren Hz. Peygamber (SAV) bugünkü ezanın okunmasını Bilal-i Habeşi'ye emretmiş ve bu ezan, okunuşunun ardında gelen bir ilahi vahiyle de desteklenerek yerleşmiştir.

Ezanın bu karakteri üzerinde düşündüğümüzde şu iki sonucu çıkarmamız mümkün olduğu gibi zaruret de olmaktadır:

1. Ezan, ilahi bir tesbittir ve bu yüzden tercüme edilerek okunamaz.

2. Ezan, kendisinin yerini almak üzere teklif edilen alet seslerine mahkum edilemez.

Buna dayanarak diyebiliriz ki, ezanın insan  sesiyle okunması İslami bir mecburiyettir. Ona alet eşliğinde okumak bir bid'at (dine sonradan sokulmuş şey) dir. Esasen bizim anladığımız odur ki, vahiy ürünü olan metinlerin bizzat hafızlarının okunuşu aletle olmamalıdır. Onlara dayanarak yapılan vaaz vs. nin alet eşliğinde duyurulması ayrı bir espri taşır ve bir sakıncası yoktur. Ama vahiy ürünü olan metinlerin, sadece seslerinden beklenen sonuçlar, onların insan sesiyle icra edilmeleri halinde gerçekleşebilir.


Kaynak: Yaşar Nuri Öztürk, Peygamber Buyruğu Hadis-i Şerifler, (Hürriyet'in Ramazan Hediyesi, Hürriyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik A.Ş. Nisan, 1987, s. 31-32.

Bu site Vehbi AKŞİT tarafından yayına hazırlanmaktadır.
Copyright © 2003